Nakládka s hydraulickou rukou

Nakládka s hydraulickou rukou


Realizujeme špeciálnou odťahovou technikou určenou na nakladanie vozidiel pomocou hydraulickej ruky.

Tento typ nakladania používame :

  • ak sa vozidlo nachádza na zle prístupnom mieste
  • je poškodené natoľko že ďalšia manipulácia je sťažená
  • pri poruche, ak sú blokované brzdy, či automatická prevodovka
  • strata kľúčov